Product Image

MGA NATURA

Rychle penetrující ofsetové tiskové barvy s nízkou migrací pro potisk obalů potravin

Aplikace

Rychle penetrující série ofsetových barev pro potisk obalů na potraviny na karton a další savé potiskované materiály.

Speciálně pro primární obaly na potraviny s nejlepšími organoleptickými vlastnostmi, pokud je vyžadováno rychlé dokončující zpracování.

Nabídka produktů

K dispozici jsou škálové barvy a všechny požadované barvy speciální.

Zvláštní vlastnosti

  • Rychlá penetrace dovoluje rychlé dokončující zpracování
  • Bez minerálních olejů
  • Potenciální migrace hluboko pod zákonnými mezními hodnotami
  • Vynikající organoleptické vlastnosti (zápach, chuť); nízký sklon ke svíjení
  • Tiskové barvy MGA NATURA jsou vyráběny podle přísných regulí GMP/MGA v oddělených, speciálně přizpůsobených výrobních prostorách
  • Analýza rizik všech výrobních procesů
  • Analytická kontrola kvality výrobků před dodáním
  • Plné zpětné sledování šarží po celý výrobní postup až po základní surovinu
  • Dobrá odolnost proti oděru po povinném přelakování lakem na vodní bázi (ACRYLAC MGA)
  • S vyjádřením o záruce pro uživatele

Více informací

Tiskové barvy MGA NATURA jsou receptovány pro tisk na potravině odvrácené straně obalu přičemž je třeba se řídit relevantními požadavky, např. nařízením (EG) č. 1935/2004 a Švýcarským nařízením o spotřebních předmětech (SR 817.023.21).

Výběrem součástí receptury a výrobní technologie zajišťujeme, že tiskové barvy MGA NATURA obsahují výhradně látky, které nemigrují nebo jsou vyhodnoceny pro kontakt s potravinami. Přitom jsou brány v úvahu též možná znečištění výchozích materiálů (NIAS).

Také laky, pomocné prostředky, přísady do vlhčidla a prostředky na mytí válců musí těmto požadavkům odpovídat.

Stálost

Světlo Alkohol Ředidlo Alkálie
Yellow 5 + + +
Magenta 5 + + -
Cyan 8 + + +
Black 8 + + +
Product Image

ACRYLAC-MGA GLOSS

Laky ze skupiny ACRYLAC-MGA GLOSS zahrnují produkty pro jedno i oboustranné lakování, poskytují velmi dobrou úroveň lesku při zachování dobré otěruodolnosti.

Více…