Product Image

MGA CORONA

Barvy s nízkou migrací pro ofsetový potisk obalů na potraviny

Aplikace

Prémiová série ofsetových barev pro potisk obalů na potraviny na karton a další savé potiskované materiály.

Speciálně pro primární obaly na potraviny s nejlepšími organoleptickými vlastnostmi, pokud je vyžadována nejvyšší čistota.

Nabídka produktů

K dispozici jsou škálové barvy a barvy speciální.

Zvláštní vlastnosti

  • Nejnižší hodnoty migrace, v kombinaci s rychlým schnutím (penetrací)
  • Bez minerálních olejů
  • Vynikající organoleptické vlastnosti (zápach, chuť); nízký sklon ke svíjení
  • Tiskové barvy MGA CORONA jsou vyráběny podle přísných regulí GMP/MGA v oddělených, speciálně přizpůsobených výrobních prostorách
  • Analýza rizik všech výrobních procesů
  • Záměna surovin vyloučena pomocí softwarového systému SAP
  • Analytická kontrola kvality výrobků před dodáním
  • Plné zpětné sledování šarží po celý výrobní postup až po základní surovinu
  • Dobrá odolnost proti oděru po povinném přelakování lakem na vodní bázi (ACRYLAC MGA)
  • S vyjádřením o záruce pro uživatele

Více informací

Tiskové barvy MGA CORONA jsou receptovány pro tisk na potravině odvrácené straně obalu přičemž je třeba se řídit relevantními požadavky, např. nařízením (EG) č. 1935/2004 a Švýcarským nařízením o spotřebních předmětech (SR 817.023.21).

Výběrem součástí receptury a výrobní technologie zajišťujeme, že tiskové barvy MGA CORONA obsahují výhradně látky, které nemigrují nebo jsou vyhodnoceny pro kontakt s potravinami. Zde jsou brány v úvahu též možná znečištění výchozích materiálů (NIAS).

Také laky, pomocné prostředky, přísady do vlhčidla a prostředky na mytí válců musí těmto požadavkům odpovídat.

Stálost

Světlo Alkohol Ředidlo Alkálie
Yellow 5 + + +
Magenta 5 + + -
Cyan 8 + + +
Black 8 + + +
Product Image

ACRYLAC-MGA GLOSS

Laky ze skupiny ACRYLAC-MGA GLOSS zahrnují produkty pro jedno i oboustranné lakování, poskytují velmi dobrou úroveň lesku při zachování dobré otěruodolnosti.

Více…