Podmínky použití

 

1. Obsah této webové stránky
 
Autor (tj vydavatel, hubergroup CZ s.r.o.) nezaručuje aktuálnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací na těchto webových stránkách. Absolutně žádné nároky na ručení autorova této webové stránky, které se týkají materiálu nebo nehmotné škody způsobené prostřednictvím aplikace nebo nepoužití poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací nemohou a nebudou přijímány, pokud nebude prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost ze strany autora. Všechny nabídky provedené na těchto webových stránkách mohou být změněny bez předchozího upozornění a jsou nezávazné. Autor si vyhrazuje právo upravit, doplnit nebo smazat celý web nebo jeho části bez předchozího upozornění nebo ukončit zveřejnění na internetových stránkách dočasně nebo úplně.

2. Odkazy a linky
 
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("hypertextové odkazy"), které nejsou v rámci autorova rozsahu odpovědnosti, autor může nést odpovědnost za škody, pouze pokud je prokazatelné, že autor si byl předtím vědom konkrétního obsahu externích webových stránkek, a že by bylo technicky možné a rozumné, aby se zabránilo aplikaci / použití protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že externí webové stránky, na které odkazuje, neobsahovaly žádný zřejmý nelegální obsah v době, kdy hypertextový odkaz byl vložen do vlastních internetových stránek hubergroup CZ s.r.o.. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah nebo autorská práva k odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu, autor se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných stránek, které byly změněny, po vložení hypertextových odkazů. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy vložené a odkazy provedené v rámci autorovi vlastní webové stránky, stejně jako na všechny záznamy třetích stran v knihách návštěv, diskusních fór, spojení indexů, mailing listech a ve všech ostatních formách databází vytvořených autorem, do kterých externí (třetí) strany mají přístup pro zápis. Odpovědnost za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z užití nebo ne-použití těchto informací nese výhradně autor externích internetových stránek, na které byl podán odkaz a nikoliv strana, která uvedený odkaz publikuje.

3. Autorská práva a požadavky na označování
 
Autor se snaží ve všech publikacích respektovat autorská práva jakékoliv použité grafiky, zvukové sekvence, videosekvencí a textů. Používat grafiky, zvukové sekvence, videosekvence a texty, které vytvořil sám nebo grafiky, zvukových sekvencí, videosekvence a textů nepodléhajících licenčním požadavkům. Všechny značky a ochranné známky chráněné třetími osobami a citované na těchto stránkách podléhají bez omezení ustanovení platných požadavků značení a práv vlastnictví jejich příslušných registrovaných vlastníků. Citování obchodních značek nebo ochranných známek sám je v žádném případě vykládat v tom smyslu, že tyto značky nebo ochranné známky nejsou chráněny právy příslušných třetích stran. Copyright týkající se obsahu vytvořeného samotným autorem a zveřejněné na těchto internetových stránkách zůstávají výhradně vlastnictvím autora těchto stránek. Žádné grafické, zvukové sekvence, videosekvence a texty použité na těchto webových stránkách nebo jejich částí nemohou být reprodukovány nebo použity v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez předchozího písemného souhlasu autora.

4. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
 
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba vnímat jako součást webové stránky, ze které jste byli na tento text odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, již nejsou, nebo nejsou plně v souladu s převládajícím právním postavením, obsah a platnost všech ostatních částí dokumentu zůstávají nedotčeny.

            
Pokud budete mít nějaké technické problémy s těmito internetovými stránkami, prosím, kontaktujte: cz.saleshide this text@hide this texthubergroup.com